Programmeren leer je op de basisschool!

Stichting Groningen programmeert is in 2015 opgericht door Kevin de Vette en Jan Salvador van der Ven. We zijn begonnen met het verzorgen van programmeerlessen op basisscholen. Daarnaast hebben we, samen met de Pedagogische academie van de Hanzehogeschool, een lespakket van 6 lessen ontwikkeld. Deze lessen zijn gegeven op 20 scholen in Noordoost Groningen. De lesstof is openbaar, en hier beschikbaar voor iedereen. In totaal hebben we in meer dan 30 lessen gegeven op in totaal 12 verschillende scholen, waarmee we meer dan 300 kinderen hebben bereikt.

IMG_2471

Leerlingen van KBS Sterre der Zee te Delfzijl na de uitreiking van hun programmeercertificaat.

Naast het geven van lessen zijn we bezig geweest met contacten leggen binnen de onderwijswereld om te kijken hoe we ook de leerkrachten bij het programmeeronderwijs kunnen betrekken. We hebben hiervoor partners gemaakt met het bedrijfsleven en bij de overheid. We helpen onderwijsinstellingen om programmeren een goede plaats te geven in het onderwijs door een curriculum voor programmeren to ontwikkelen vanaf groep 3.