Programmeren leer je op de basisschool!

Wat hebben we bereikt?

Kieswijzerprogrammeren.nl

Sinds kort is de kieswijzer programmeren beschikbaar. Deze is door Betapunt Noord ontwikkeld in samenwerking met Groningen Programmeert. De kieswijzer kan worden gebruikt om een inhoudelijke afweging te maken van lessenseries die over programmeren gaan. Je kan een lesprogramma opstellen door de jaren heen:

 

De kieswijzer is hier te vinden: http://www.kieswijzerprogrammeren.nl/

Betapunt Noord

Het is soms best lastig om een goede keus te maken in het beschikbare lesmateriaal voor programmeren. Daarom heeft Betapunt Noord een project gestart om het lesmateriaal in kaart te brengen. Vanuit Groningen Programmeert is Jan betrokken als inhoudelijk projectleider. Meer details over dit project zijn te vinden op de website van Betapunt Noord.

Lesmateriaal beschikbaar!

Afgelopen jaar hebben is er nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor kinderen van verschillende leeftijden. In samenwerking met de Pedagogische academie van de Hanzehogeschool, Yellow Ducks, de Jonge Onderzoekers en ITurn-IT werken we aan een leerlijn vanaf groep 2. De huidige lessen zijn:

  • Hello Ruby lessen voor groep 2/3
  • ScratchJr lessen voor groep 4
  • Lego WeDo lessen voor groep 5/6
  • Unplugged lessen voor groep 6/7/8
  • Website ontwikkelen met html en Javascript voor groep 7/8

De lessen sluiten op elkaar aan zodat er elk jaar wordt voortgebouwd op opgedane kennis van voorgaande jaren. De lessen worden op verschillende scholen oa. door trainers van Groningen Programmeert gegeven in de stad Groningen en ommelanden. Het lesmateriaal is beschikbaar voor iedereen om te gebruiken. Zie ons lesmateriaal voor de laatste versies.

Trainers

Vanuit onze stichting zijn we begonnen met het vrijwillig geven van programmeerlessen op scholen in de buurt. Langzaam aan zijn we bij verschillende projecten betrokken geraakt, waarbij ook veel meer lessen gegeven moesten worden. Aangezien Kevin en Jan (de oprichters van Groningen Programmeert) dit niet allemaal meer konden geven, hebben we extra trainers aangetrokken die het leuk vinden om programmeerlessen te geven. We hebben nu 6 trainers die regelmatig lessen geven via ons. Inclusief schooljaar 2017/2018 hebben we nu meer dan 200 lessen verzorgd op meer dan 30 basisscholen in heel de provincie Groningen.

Programmeren gaat door in 2017

In 2016 hebben we op veel scholen in Groningen lessen verzorgd in groepen 7/8. Voor de stad Groningen is nu een project gestart waarbij een leerlijn programmeren wordt ontwikkeld voor kinderen vanaf groep 2. Voor de jongste kinderen wordt er gebruik gemaakt van lesmateriaal gebaseerd op het boek “Hello ruby”. Voor groep 4 is lesmateriaal ontwikkeld die met ScratchJr op tablets kan worden gedaan. In groep 5/6 wordt er met LEGO Wedo gewerkt en voor groep 7/8 worden de unplugged lessen gebruikt. Daarnaast hebben we lessen voor het programmeren van websites ontwikkeld voor leerlingen die al programmeer ervaring hebben in groep 7/8.

We vinden het leuk dat we bij dit project kunnen bijdragen in de ontwikkeling van de lesstof, maar ook met het geven van de lessen. Vanuit Stichting Groningen Programmeert zijn er tot april 2017 meer dan 70 lessen verzorg aan 15 klassen op 5 verschillende scholen.

Kinderuniversiteit en College Tour juni 2016

Kinderuniversiteit en College Tour juni 2016

In juni is Stichting Groningen Programmeert door Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om twee keer 4 workshops te geven in zowel Drachten als Leeuwarden bij events van de Kinderuniversiteit. Tijdens de College Tour in Drachten met André Kuipers hebben we lessen binair tellen gegeven. In Leeuwarden waren we aanwezig bij de Kinderuniversiteit over serious gaming waar we groepen 6 tot en met 8 les hebben gegeven in de basis van programmeren.

Stichting Groningen Programmeert

Stichting Groningen programmeert is in 2015 opgericht door Kevin de Vette en Jan Salvador van der Ven. We zijn begonnen met het verzorgen van programmeerlessen op basisscholen. Daarnaast hebben we, samen met de Pedagogische academie van de Hanzehogeschool, een lespakket van 6 lessen ontwikkeld. Deze lessen zijn gegeven op 20 scholen in Noordoost Groningen. De lesstof is openbaar, en hier beschikbaar voor iedereen. In totaal hebben we in meer dan 30 lessen gegeven op in totaal 12 verschillende scholen, waarmee we meer dan 300 kinderen hebben bereikt.

IMG_2471

Leerlingen van KBS Sterre der Zee te Delfzijl na de uitreiking van hun programmeercertificaat.

Naast het geven van lessen zijn we bezig geweest met contacten leggen binnen de onderwijswereld om te kijken hoe we ook de leerkrachten bij het programmeeronderwijs kunnen betrekken. We hebben hiervoor partners gemaakt met het bedrijfsleven en bij de overheid. We helpen onderwijsinstellingen om programmeren een goede plaats te geven in het onderwijs door een curriculum voor programmeren to ontwikkelen vanaf groep 3.

 

Wat hebben we bereikt?

Stichting Groningen programmeert is in 2015 opgericht door Kevin de Vette en Jan Salvador van der Ven. We zijn begonnen met het verzorgen van programmeerlessen op basisscholen. Daarnaast hebben we, samen met de Pedagogische academie van de Hanzehogeschool, een lespakket van 5 lessen ontwikkeld. Deze lessen zijn gegeven op 20 scholen in Noordoost Groningen. De lesstof is hier beschikbaar voor iedereen. In totaal hebben we in meer dan 30 lessen gegeven op in totaal 12 verschillende scholen, waarmee we meer dan 300 kinderen hebben bereikt.

IMG_2471

Leerlingen van KBS Sterre der Zee te Delfzijl na de uitreiking van hun programmeercertificaat.

Naast het geven van lessen zijn we bezig geweest met contacten leggen binnen de onderwijswereld om te kijken hoe we ook de leerkrachten bij het programmeeronderwijs kunnen betrekken. We hebben hiervoor partners gemaakt met het bedrijfsleven, de overheid. We helpen onderwijsinstellingen om programmeren een goede plaats te geven in het onderwijs door een curriculum voor programmeren to ontwikkelen vanaf groep 3.

Op dit moment zijn we betrokken bij een nieuwe serie programmeerlessen bij scholen in Kantens en Loppersum, terwijl we ook op een aantal scholen in de stad Groningen pilots aan het draaien zijn. Naast ons ‘upplugged’ pakket zijn we bezig om een lessenserie te ontwikkelen voor kinderen om op de computer te programmeren.

Wil je ook dat we bij jou in de klas langskomen om kinderen te leren programmeren? We komen graag langs! Neem contact met ons op!

Partners

OTP
Crop-R
Growingdigital
Trias
Spindle
Launch Café
Google
Hanzehogeschool
PatrickLoonstra.nl
O2G2
Future NL
Ordina